Nationale zoekactie

Zoeken in Nederland

Als je in Nederland bent geboren en geadopteerd, begin je met het opvragen van het adoptiedossier en/of het afstandsdossier. Informatie hierover kun j...

Als je in Nederland bent geboren en geadopteerd, begin je met het opvragen van het adoptiedossier en/of het afstandsdossier. Informatie hierover kun je vinden op de pagina Dossierinzage.


Als je bent afgestaan, is hier een dossier over gemaakt. Hierin vind je informatie over:

 • je biologische moeder
 • haar situatie
 • haar motivatie
 • mogelijk je biologische vader


Als de Raad voor de Kinderbescherming bij je adoptie betrokken is geweest, heeft deze een adoptiedossier samengesteld. Dit dossier bevat vaak:

 • een gezinsrapport naar aanleiding van het raadsonderzoek
 • stukken van de rechtbank die de adoptie bekrachtigd heeft
 • de naam van de biologische moeder


Niet alle dossiers bevatten dezelfde (hoeveelheid) informatie. De inhoud van het dossier is van vele factoren afhankelijk. Voorbeelden hiervan zijn de periode waarin je geadopteerd bent en de procedure die in deze periode gevolgd werd.

Meer informatie over afstand ter adoptie in Nederland vind je hier

Met de gegevens uit het adoptie- en/of afstandsdossier is het vaak mogelijk om je biologische moeder te zoeken. Meer informatie over het inzien van dossiers vind je hier.

De afweging om zelf te zoeken of via een organisatie zul je zelf moeten maken. Daarom een paar vragen die je helpen bij het maken van die beslissing:

 

 • Hoeveel informatie heb ik over mijn biologische familie?
 • Waar woont mijn biologische familie?
 • Hoe groot is de kans dat ik ze via internet kan benaderen?
 • Hoe verder als ik ze heb benaderd?
 • Wat als ze dingen willen die ik niet wil?
6-6-2012

Hulp bij zoeken

Fiom De Fiom kan je helpen bij je zoekactie. Deze organisatie heeft toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In die administratie staan...

Fiom

De Fiom kan je helpen bij je zoekactie. Deze organisatie heeft toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In die administratie staan de gegevens van alle inwoners van Nederland. Ook heeft zij toegang tot afstands- en adoptiedossiers.

Als je biologische familie gevonden wordt, krijg je niet zomaar hun contactgegevens. Ze worden eerst benaderd door een maatschappelijk werker. Deze begeleidt je biologische familie. De maatschappelijk werker kan je familie om toestemming vragen om contactgegevens door te geven. Jouw contactgegevens worden alleen doorgegeven als jij dat goed vindt.

 

Een zoekactie bij Fiom start je heel gemakkelijk via de website www.zoekennaarfamilie.nl. Op deze site wordt de werkwijze van Fiom bij zoekacties uitgelegd en kun je een aanmeldformulier voor zoekacties vinden.


Ook heeft de Fiom een contactregister ontwikkeld. Hierin zijn afstandsouders en geadopteerden opgenomen die open staan voor contact, maar die zelf nog niet klaar zijn om op zoek te gaan. Zodra je je bij de Fiom meldt om een zoekactie te starten of om je in te schrijven in dit register, wordt nagekeken of de gezochte persoon al in dit register staat. Inschrijving in het Fiom-contactregister is gratis. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Fiom


Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming kan ook contact leggen met je biologische familie. Aan de persoon die wordt gevonden, wordt gevraagd of hij/zij openstaat voor contact met jou. Contactgegevens worden pas doorgegeven als hier toestemming voor is.

Als het (leggen van) contact moeilijk verloopt, kan de Raad voor de Kinderbescherming je voor verdere begeleiding doorverwijzen naar de Fiom.

Voor meer informatie hierover en voor de contactgegevens van de Raad kun je terecht op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.

17-6-2013

Zelf zoeken

Je kunt ook zelf op zoek gaan. Het voordeel is dat je sneller direct contact kunt zoeken. De meeste Nederlanders zijn actief op internet. Bijna iedere...

Je kunt ook zelf op zoek gaan. Het voordeel is dat je sneller direct contact kunt zoeken.

 

De meeste Nederlanders zijn actief op internet. Bijna iedereen heeft een e-mailadres en miljoenen Nederlanders zijn actief op Skype, Facebook, Hyves, etc. Zo is bijna iedereen tegenwoordig vindbaar.

 

Oudere generaties zijn niet opgegroeid met internet en daardoor over het algemeen wat minder actief online. Ook hebben zij zelden een profiel aangemaakt op een netwerksite. De meeste mensen die vanaf de jaren zestig zijn geboren, zijn wel actief op internet.

 

Sommige mensen zijn gemakkelijk te vinden omdat ze op een online genealogiesite staan. Daarop vind je een naam, maar soms ook een geboortedatum, woonplaats, echtgenoot of echtgenote en kinderen. Meestal sta jij hier niet tussen.

 

Voordelen van zoeken via internet:

 • Je kunt de ander direct benaderen
 • Geen privacywetgeving
 • Je kunt de reactie zelf meteen horen en ontvangen

 

Daar zit natuurlijk ook het risico. Het kan zijn dat de ander geen contact met je wil of anders reageert dan jij had verwacht.

 

Maak daarom altijd eerst een afweging van je verwachtingen:

 • Wil je contact?
 • Hoe wil je contact?
 • Wil je horen dat iemand geen contact met je wil?
 • Hoe ga je om met veel contact?


 


Het International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family (ISS/IRC) heeft begin 2012 het artikel 'Nieuwe uitdagingen bij zoekacties...' gepubliceerd over de groeiende rol van sociale netwerken bij zoekacties. In dit artikel wijst zij onder meer op de risico's die het zelf contact zoeken via sociale netwerken kan inhouden, voor jou én voor jouw biologische familie.
8-6-2012
POLL
Ik heb gezocht naar mijn biologische familie


ACTIVITEITEN