Overige organisaties

Op deze pagina vind je organisaties die deskundig zijn op het gebied van adoptie. Het gaat om onderzoeksinstanties, hulpverleningsinstellingen en andere organisaties die adoptiegerelateerde vragen kunnen beantwoorden.

Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum (ADOC)

Het ADOC is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op onderzoek naar de effecten van adoptie of pleegzorg (indien gerelateerd aan ad...
Het ADOC is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op onderzoek naar de effecten van adoptie of pleegzorg (indien gerelateerd aan adoptie) op de geadopteerde, de adoptieouders en de afstandsouders.

Universiteit Leiden
Afd. Algemene en Gezinspedagogiek
Postbus 9555
2300 RB Leiden

adoc@fsw.leidenuniv.nl
www.adoptionresearch.nl

Adoptie Trefpunt

De website Adoptie Trefpunt is een ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-, adoptieouders en betrokkenen. Zij wil op het gebie...
De website Adoptie Trefpunt is een ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-, adoptieouders en betrokkenen.

Zij wil op het gebied van adoptie een (h)erkennings-, steun- en informatiepunt zijn met als hoofddoel: Een communicatieplaats voor iedere betrokkene, om op deze manier meer openheid en wederzijds begrip te bewerkstelligen. De opzet is proberen een brug te slaan tussen de drie direct betrokken partijen.

Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een aantal taken voor heel Nederland. De afdeling Landelijke Taken voert deze uit. Deze afdeling schrijft buitenlandse akte...

De gemeente Den Haag heeft een aantal taken voor heel Nederland. De afdeling Landelijke Taken voert deze uit. Deze afdeling schrijft buitenlandse akten van Nederlanders in. 

Publiekszaken Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Tel. 14 070
Fax. 070 - 353 28 98

Vanuit het buitenland telefonisch bereikbaar op +31 70 353 30 00

 

lt@denhaag.nl (reactie binnen 1 werkdag) 

www.denhaag.nl
 

Fiom

Fiom is een landelijke, door het Ministerie van VWS gesubsidieerde, instelling. Fiom begeleidt onder meer personen die problemen of vragen hebben in h...

Fiom is een landelijke, door het Ministerie van VWS gesubsidieerde, instelling. Fiom begeleidt onder meer personen die problemen of vragen hebben in het kader van zoekacties naar biologische familieleden. 

Vanwege een substantiële subsidiekorting is Fiom in 2013 gestopt met het bieden van hulp bij identiteitsvragen. Wel biedt Fiom nog steeds adoptienazorg in de vorm van zoekacties en voorbereiding van en begeleiding bij ontmoetingen met biologische familie en rootsreizen.

Landelijk bureau
Kruisstraat 1
5211 DT 's-Hertogenbosch
tel. 088 - 126 49 00
fax 073 - 612 23 90

info@fiom.nl
www.fiom.nl


N.B. Ben je woonachtig in of nabij Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht dan kun je contact opnemen met een van de Grootstedelijke Fiom bureaus. De contactgegevens van deze bureaus vind je elders op deze pagina.

 

 

Zoekactie starten

Een zoekactie in Nederland én in het buitenland start je bij Fiom. Hiervoor kun je terecht op de website www.zoekennaarfamilie.nl

Hier kun je alles lezen over zoekacties via Fiom/ISS. Een verzoek voor een zoekactie kun je alleen nog inzenden via het formulier op deze website. Ook vragen over de mogelijkheid van een zoekactie in het buitenland kun je via deze website versturen.

 

 

Dossierinzage

Fiom beheert afstandsdossiers en adoptiedossiers van verschillende instellingen/organisaties. Op de pagina Dossierinzage bij binnenlandse adoptie vind je welke dossiers Fiom in beheer heeft. Een overzicht van vindplaatsen van Nederlandse afstandsdossiers, vind je op de Landeninformatiepagina over Nederland.

 

Inzage in een dossier kun je krijgen door een e-mail te zenden naar info@fiom.nl. Vermeld hierbij zoveel mogelijk gegevens:

 • Jouw naam, geboortedatum en geboorteplaats
 • De naam van je biologische moeder
 • De namen van je adoptieouders
 • De instelling/organisatie die het dossier gemaakt heeft
   

Inzage in een dossier dat Fiom beheert, kost €75,-. Dit bedrag kun je bij inzage contant voldoen. Tijdens de inzage kun je kopieën van het dossier (laten) maken. Wil je hulp van Fiom bij inzage in een dossier dat niet door Fiom beheerd wordt? Ook dit kost €75,-

 

 

Inzage in dossier van Stichting FLASH

Inzage in een Flashdossier kun je krijgen door een e-mail te zenden naar iss@fiom.nl. Geef hierin aan dat je inzage wil in een dossier van Stichting Flash.

 

Vermeld in je e-mail zoveel mogelijk gegevens:

 

 • Jouw naam (voor en na je adoptie) en geboortedatum
 • De naam van je adoptieouders en hun adres ten tijde van jouw adoptie
 • De naam van je biologische moeder (als je die weet)

 

Je kunt je dossier inzien op het kantoor van Fiom/ISS in Den Bosch. Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

 

Inzage in een dossier dat Fiom beheert, kost €75,-. Hiervoor ontvang je een nota die je voor de inzage moet voldoen. Het dossier dat je inziet is een kopie; het originele dossier van Stichting Flash blijft in het archief. Het kopiedossier kun je na inzage meenemen of door Fiom/ISS laten vernietigen. Het originele dossier wordt nog 100 jaar bewaard.

International Social Service

ISS is een wijdvertakte internationale organisatie die speciaal is toegelegd op grensoverschrijdend welzijnswerk. ISS biedt hulp bij zoekacties naar f...

ISS is een wijdvertakte internationale organisatie die speciaal is toegelegd op grensoverschrijdend welzijnswerk. ISS biedt hulp bij zoekacties naar familieleden tot in de 2e graad die in het buitenland verblijven.

Kruisstraat 1
5211 DT 's-Hertogenbosch
tel. 088 - 126 49 99
fax 073 - 691 14 41

iss@fiom.nl
www.issnetherlands.nl


Zoekactie starten

Een zoekactie in het buitenland start je bij Fiom. Hiervoor kun je contact opnemen met het Landelijk Bureau van Fiom (088-1264900 of info@fiom.nl).

 

Vanaf medio april 2013 gaat www.zoekennaarfamilie.nl online. Hier kun je alles lezen over zoekacties via Fiom/ISS. Als deze website online is, kun je een verzoek voor een zoekactie alleen nog inzenden via het formulier op deze website. Ook vragen over de mogelijkheid van een zoekactie kun je via deze website versturen.

 

Dossierinzage

Heeft ISS bemiddeld bij jouw adoptie? Een verzoek om jouw adoptiedossier in te zien, kun je mailen naar iss@fiom.nl. Vermeld hierbij zoveel mogelijk gegevens:

 

 • Je eigen naam en geboortedatum
 • De naam van je biologische ouders
 • De naam van je adoptie ouders
 • Het land van waaruit je geadopteerd bent en het jaartal waarin de adoptie plaatsgevonden heeft

 

Dossierinzage bij ISS kost €60,- Dit bedrag kun je bij de inzage contant voldoen. Bij de inzage kun je kopieën van het dossier maken.

 

Inzage in dossier van Stichting Flash

Inzage in een Flashdossier kun je krijgen door een e-mail te zenden naar iss@fiom.nl. Geef hierin aan dat je inzage wil in een dossier van Stichting Flash.

 

Vermeld in je e-mail zoveel mogelijk gegevens:

 

 • Jouw naam (voor en na je adoptie) en geboortedatum
 • De naam van je adoptieouders en hun adres ten tijde van jouw adoptie
 • De naam van je biologische moeder (als je die weet)

 


Je kunt je dossier inzien op het kantoor van Fiom/ISS in Den Bosch. Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

 

Inzage in een dossier dat Fiom beheert, kost €60,-. Hiervoor ontvang je een nota die je voor de inzage moet voldoen. Het dossier dat je inziet is een kopie; het originele dossier van Stichting Flash blijft in het archief. Het kopiedossier kun je na inzage meenemen of door Fiom/ISS laten vernietigen. Het originele dossier wordt nog 100 jaar bewaard.

 

Rootsreizen

International Social Service organiseert geen rootsreizen. Wel kan zij je mogelijk in contact brengen met haar correspondent in jouw land van herkomst. Met deze correspondent kun je zelf jouw wensen bespreken en afspraken maken. Voor contactgegevens van de correspondent, kun je mailen naar ISS (iss@fiom.nl). Geef in je e-mail een korte achtergrondschets (wie gaat de reis maken, wat is het doel van de reis) en geef aan welk land het betreft.

 

Fiom biedt begeleiding in aanloop en na afloop van een rootsreis. Deze begeleiding is algemeen, dus niet landspecifiek. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de verwachtingen voorafgaand aan de reis, het contact met de familie tijdens de reis en het (al dan niet) voortzetten van het contact na de reis. Voor dergelijke begeleiding kun je een afspraak maken met een maatschappelijk werker van Fiom door contact op te nemen via 088-1264900 of info@fiom.nl. Aan deze begeleiding zijn mogelijk kosten verbonden. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie Postbus 20301 2500 EH Den Haag tel. 070 - 370 77 59 (10-12 uur) Informatie van de Rijksoverheid over adopt...
Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie

Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel. 070 - 370 77 59 (10-12 uur)

Informatie van de Rijksoverheid over adoptie.

Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt wereldwijd bij het opsporen van naasten die gemist worden. Opsporing en Ondersteuning Postbus 28120 2502 KC Den Haag tel. 070 - 4...
Het Rode Kruis helpt wereldwijd bij het opsporen van naasten die gemist worden.

Opsporing en Ondersteuning
Postbus 28120
2502 KC Den Haag
tel. 070 - 445 58 22
fax 070 - 445 58 35

tracing@redcross.nl
www.vermistepersonen.nl

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad doet onafhankeli...

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad doet onafhankelijk onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad speelt een centrale rol bij afstand, screening, adoptie en afstammingsvragen.

Landelijk bureau / Landelijke directie
Postbus 19202
3501 DE Utrecht

Bezoekadres
Fentener van Vlissingenkade 1
3521 AA Utrecht
tel. 030 - 888 24 00
fax 030 - 888 24 25

www.kinderbescherming.nl

 

Dossierinzage

Sinds 2006 bewaart de Raad voor de Kinderbescherming adoptiedossiers onbeperkt. Voor Raadsdossiers van voor 2006 gelden andere regels. Deze vind je op haar website

Voor inzage in jouw adoptiedossier moet je een afspraak maken met de Raad. Neem hiervoor contact op met de Raadslocatie die jou het beste uitkomt. Aan dossierinzage zijn kosten verbonden. 

Stichting Adoptievoorzieningen

Stichting Adoptievoorzieningen is een landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt...

Stichting Adoptievoorzieningen is een landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt. De stichting biedt onder meer (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden.


Postbus 290
3500 AG Utrecht


tel. 030 - 233 03 40
fax 030 - 232 17 77

www.adoptie.nl

 


ACTIVITEITEN