Informatieve boeken

Adoptie. Verhalen, ervaringen en adviezen uit de adoptiedriehoek.

Auteur Marieke Anthonisse en Margot van de Mortel ISBN 9789058315069 Uitgeverij Sirene, Amsterdam, 2010 Wat zijn de ervaringen van moeders die hun kin...
Adoptie - M. Anthonisse en M. van de Mortel
Adoptie - M. Anthonisse en M. van de Mortel

Auteur        Marieke Anthonisse en Margot van de Mortel
ISBN          9789058315069
Uitgeverij    Sirene, Amsterdam, 2010 

Wat zijn de ervaringen van moeders die hun kind hebben afgestaan? Hoe voelt het voor een geadopteerde om afgestaan en geadopteerd te zijn en welke keuzes maken (aankomende) adoptieouders? Wat verbindt deze drie partijen met elkaar en wat kunnen zij van elkaar leren? In dit boek komen alle partijen aan het woord: afstandsmoeders, geadopteerden en (aankomende) adoptieouders. Daarnaast geeft een aantal deskundigen hun visie op adoptie.

Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld

Auteur R. Hoksbergen ISBN 9789461530257 Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2011 In de jaren zeventig brachten hartverscheurende tv-beelden over de situati...
Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld
Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld

Auteur         R. Hoksbergen
ISBN           9789461530257
Uitgeverij    Aspekt, Soesterberg 2011

In de jaren zeventig brachten hartverscheurende tv-beelden over de situatie van Vietnamese oorlogswezen en gemengdbloedige Zuid-Koreaanse kinderen een golf van medeleven teweeg. Met groot enthousiasme ging men aan de slag om deze kinderen in Nederland een beter leven te bieden. In de jaren tachtig kwamen echter de eerste scheurtjes in de roze adoptiewolk. Een aantal adoptieouders verhaalde over ernstige problemen bij de opvoeding van hun kinderen. In de jaren negentig lieten geadopteerden zelf meer van zich horen en verenigden zich. Er verschenen berichten in de media over misstanden bij buitenlandse bemiddelaars. Voor ouders en geadopteerden waren het pijnlijke berichten.

Emeritus hoogleraar Adoptie René Hoksbergen schetst aan de hand van vijf generaties adoptieouders en twee generaties geadopteerden een evenwichtig beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen zestig jaar. Ook de moderne voortplantingspraktijk, waarbij sprake is van verborgen adoptie, komt aan bod. 'Kinderen die niet konden blijven' is een uniek document, van grote waarde voor geadopteerden, hun ouders en voor allen die in adoptie geïnteresseerd zijn.

Gehechtheid en kinderbescherming

Auteur C. Schuengel, W. Slot en R. Bullens ISBN 90 6665 486 4 Uitgeverij SWP, Uitgeverij B.V. Kinderbeschermingsmaatregelen kunnen diep ingrijpen in h...
Gehechtheid en kinderbescherming
Gehechtheid en kinderbescherming

Auteur          C. Schuengel, W. Slot en R. Bullens
ISBN            90 6665 486 4
Uitgeverij     SWP, Uitgeverij B.V.

Kinderbeschermingsmaatregelen kunnen diep ingrijpen in het leven van kinderen en ouders, zeker als er sprake is van plaatsing in een pleeggezin of een tehuis. Maar waarop zijn deze ingrepen gefundeerd? Beschikken kinderbeschermers en kinderrechters over genoeg informatie om de gevolgen van maatregelen die leiden tot verbrekingen van gehechtheidsrelaties te overzien? Is er duidelijkheid te krijgen over gehechtheid van kinderen aan (pleeg)ouders? Hoe kan in het begeleiden van pleegouders en in het beleid van tehuizen het beste rekening gehouden worden met de gehechtheid van kinderen aan hun ouders, met het ontstaan van gehechtheid aan nieuwe opvoeders, en met de onvermijdelijke verbrekingen van nieuw aangegane gehechtheidrelaties? Praktijk en onderzoek leren (van) elkaar de goede vragen te stellen en kritisch te zijn op elkaars antwoorden. Deze bundel is van beide een voorbeeld.

Deze bundel probeert bij te dragen aan een eenduidig en actueel begrippenkader waarin vraagstellingen worden geformuleerd voor diagnose, indicatiestelling, interventie en beleid. Ook komen concrete aandachtspunten naar voren voor interventie en beleid, gebaseerd op Nederlands en buitenlands onderzoek. De bundel is interessant voor werkers binnen de kinderbescherming, maar ook voor juristen, beleidsbepalers en studenten (ortho-)pedagogiek. De samenstellers Carlo Schuengel, Wim Slot en Ruud Bullens zijn als hoogleraar verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het ACK is een interfacultair onderzoeksinstituut voor psychologen, pedagogen, juristen en psychiaters.

Omgaan met hechtingsproblemen

Auteur Pieternel Dijkstra ISBN10 9031346225 ISBN13 9789031346226 Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2005 In Omgaan met hechtingsproblemen geeft Piete...
Omgaan met hechtingsproblemen
Omgaan met hechtingsproblemen
Auteur         Pieternel Dijkstra
ISBN10        9031346225
ISBN13        9789031346226
Uitgeverij     Bohn Stafleu van Loghum, 2005

In Omgaan met hechtingsproblemen geeft Pieternel Dijkstra inzicht in de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van hechtingsproblemen. Wat is 'hechten' eigenlijk? Op welke manieren kun je dat doen? Wat is de rol van jeugdervaringen? Gelukkig kun je ook zelf veel aan hechtingsproblemen doen. Op deze zelfhulptechnieken gaat het boek eveneens in.

Adoption healing... A path to recovery

Auteur: J.M. Soll ISBN10: 0967839009 ISBN13: 9780967839004 Uitgeverij: Gateway, Baltimore 2000 In this unique book, the reader is provided with a desc...
Adoption healing... A path to recovery
Adoption healing... A path to recovery
Auteur:       J.M. Soll
ISBN10:      0967839009      
ISBN13:      9780967839004   
Uitgeverij:   Gateway, Baltimore 2000


In this unique book, the reader is provided with a description of the unfolding of the adoptee's personality from birth, detailing each developmental milestone along the way, followed by different methods of healing the adoptee's wounds, including inner child work, visualizations, healing affirmations, and anger management. Every chapter includes a Myths and Realities of adoption section, a summary of the chapter and exercises to do on one's own.

Geadopteerd, en dan?

Auteur C. van Well ISBN 978-90-77024-41-6 Uitgeverij De Graaff, Utrecht mei 2012 Het boek bevat niet alleen heftige ervaringsverhalen; ook een vertege...
Geadopteerd, en dan?
Geadopteerd, en dan?

Auteur         C. van Well
ISBN           978-90-77024-41-6
Uitgeverij     De Graaff, Utrecht mei 2012

Het boek bevat niet alleen heftige ervaringsverhalen; ook een vertegenwoordiger van de Fiom en hoogleraar Adoptiestudies Femmie Juffer komen aan het woord. Daarnaast heeft em. hoogleraar adoptie René Hoksbergen een proloog geschreven. Hij besluit deze met: "Cornelie van Well heeft met haar boekje gevoelige snaren van de gehele adoptiedriehoek weten te raken. Dit boekwerk bevat een schat aan relevante, waardevolle informatie".

Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden: een studie naar de invloed en betekenis van adoptie uit Griekenland

Auteur: H. Storsbergen ISBN: 9059720431 Uitgeverij: Eburon, Delft 2004 Onderzoek naar de invloed en betekenis van adoptie uit Griekenland. Ook versche...
Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden: een studie naar de invloed en betekenis van adoptie uit Griekenland.
Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden: een studie naar de invloed en betekenis van adoptie uit Griekenland.
Auteur:         H. Storsbergen
ISBN:           9059720431
Uitgeverij:    Eburon, Delft 2004

Onderzoek naar de invloed en betekenis van adoptie uit Griekenland. Ook verschenen als academisch proefschrift Universiteit Utrecht.

ACTIVITEITEN