Herroepen adoptie

Kan ik mijn adoptie ongedaan laten maken?

Een adoptie kan alleen op verzoek van de geadopteerde zelf door de rechtbank worden herroepen. Dit is vastgelegd in artikel 1:231 en artikel 1:232 van...

Een adoptie kan alleen op verzoek van de geadopteerde zelf door de rechtbank worden herroepen. Dit is vastgelegd in artikel 1:231 en artikel 1:232 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

 

  • De herroeping moet in het belang van de geadopteerde zijn.
  • De rechter moet van het belang van herroeping overtuigd zijn.
  • De herroeping moet plaatsvinden tussen de twee en vijf jaar na de dag waarop je achttien bent geworden (dus van je 20e verjaardag tot de laatste dag waarop je 22 jaar bent).
    Er zijn echter verschillende uitspraken van rechtbanken die toch akkoord zijn gegaan met het herroepen van adopties, terwijl genoemde termijn al enige tot lange tijd verstreken was. Meer informatie hierover kun je vinden in het artikel 'De Uitspraak: Kun je een mislukte of overbodig gebleken adoptie achteraf herroepen?'.

 

Om je adoptie te herroepen heb je een advocaat nodig. Deze dient een verzoek tot herroeping in bij de rechtbank.

 

Adoptieouders kunnen een adoptie niet herroepen. De reden hiervoor is dat het niet in het belang van het kind wordt geacht als ouders zelf de (juridische) band met hun kind zouden kunnen beëindigen. Wil je meepraten over dit onderwerp? Dat kan. Reageer dan hieronder op deze pagina.

1-3-2013

Gevolgen van herroeping

Door herroeping van de adoptie houdt de familierechtelijke betrekking op te bestaan. Dat betekent dat je juridisch geen familie meer bent van je adopt...

Door herroeping van de adoptie houdt de familierechtelijke betrekking op te bestaan. Dat betekent dat je juridisch geen familie meer bent van je adoptieouders en hun familie.

 

Als je in Nederland geboren bent, wordt je biologische familie na de herroeping weer juridisch je familie. Als je vanuit het buitenland geadopteerd bent, is dit niet zo. In Nederland kan namelijk niet besloten worden over de rechtsgevolgen in je land van herkomst. Ook houd je de Nederlandse nationaliteit.

 


Let op! Herroeping van adoptie brengt vaak ook naamswijziging met zich mee. Dit heeft gevolgen voor je officiële documenten, zoals je paspoort, rijbewijs en diploma's:

 

Je moet je paspoort en rijbewijs vervangen. Diploma’s kun je niet laten vervangen. Wel kun je voor een aantal diploma’s die geregistreerd zijn bij de overheid een vervangend document aanvragen met je nieuwe naam. Dit heet de ‘Verklaring afgelegd examen’. Meer informatie hierover vind je op de site van de overheid. Dit document vervangt het origineel en heeft dezelfde waarde. Je kunt ook een kopie van het Koninklijk Besluit bij je diploma voegen.

 

 

Let op! Ook heeft herroeping gevolgen voor jouw erfrechtelijke positie. Meer informatie over erfrecht vind je hier.

POLL
Vind je dat adoptie vaak te negatief wordt belicht?


ACTIVITEITEN