Privacystatement

Met jouw e-mails en chats(gesprekken) wordt vertrouwelijk omgegaan. De deskundigen hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden...

Met jouw e-mails en chats(gesprekken) wordt vertrouwelijk omgegaan. De deskundigen hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt zonder toestemming. Deze regel geldt niet voor intern overleg met collega’s.

De deskundigen gaan niet in op een verzoek om contact op te nemen met derden. De ‘derde’ kan wel zelf contact opnemen met de deskundige.

www.geadopteerdonline.nl volgt en registreert de e-mailbeantwoording en hulpchat. Zo houden we bij over welke onderwerpen gechat of gemaild wordt en wat bijvoorbeeld de leeftijd van de chatter is. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we voor onderzoek op bepaalde onderwerpen. Door een vraag te stellen, geef je hier toestemming voor.
 

Je hebt recht op inzage en wijziging van het bewaarde. De gegevens die bewaard worden, zijn anoniem en niet tot een persoon te herleiden. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de (schuil)naam, het e-mailadres en de leeftijd.
 

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, is jouw privacy door het gebruik van internet nooit 100% te waarborgen. De Fiom heeft een klachtenregeling. Deze is te vinden op de Fiomwebsite.
 
www.geadopteerdonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van virussen, computerstoringen, technische mankementen etc..
 

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De organisaties achter deze site, Stichting Adoptievoorziening en Stichting Ambulante Fiom, zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens die je aan ons verstrekt, zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 

Bij de verwerking zal zorgvuldig te werk worden gaan. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die zowel Stichting Adoptievoorzieningen als Stichting Ambulante Fiom jegens jou is aangegaan, zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
 

Wij bieden je de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact opnemen met de webbeheerders.
 


ACTIVITEITEN