Algemene disclaimer en auteursrecht

Algemene disclaimer van www.geadopteerdonline.nl

www.geadopteerdonline.nl is eigendom van Fiom. Aan het onderhoud van de site wordt de grootst mogelijke zorg besteed. De mogelijkheid bestaat toch dat...

www.geadopteerdonline.nl is eigendom van Fiom.
Aan het onderhoud van de site wordt de grootst mogelijke zorg besteed. De mogelijkheid bestaat toch dat informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Aan de inhoud van de site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht je onvolledigheden of fouten constateren, dan kun je dit melden per mail naar beheer@geadopteerdonline.nl. Dit zal dan zo snel mogelijk hersteld worden.

Op deze site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. www.geadopteerdonline.nl heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.
 

Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden. Met jouw e-mails en chats(gesprekken) wordt vertrouwelijk omgegaan. De deskundigen hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt zonder toestemming. Deze regel geldt niet voor intern overleg met collega’s. Voor overleg met externen is wel toestemming nodig. De deskundigen gaan niet in op een verzoek om contact op te nemen met derden. De ‘derde’ kan wel zelf contact opnemen met de deskundige.  
 

www.geadopteerdonline.nl volgt en registreert de e-mailbeantwoording en hulpchat. Zo houden we bij over welke onderwerpen gechat of gemaild wordt. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we voor onderzoek op bepaalde onderwerpen. Door een vraag te stellen, geef je hier toestemming voor. Je hebt recht op inzage en wijziging van het bewaarde. De gegevens die bewaard worden, zijn anoniem en niet tot een persoon te herleiden. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de (schuil)naam en het e-mailadres.  
 

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, is jouw privacy door het gebruik van internet nooit 100% te waarborgen. www.geadopteerdonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van virussen, computerstoringen, technische mankementen etc.

 

Auteursrecht artikelen websites Fiom

Auteursrecht Op de inhoud en vormgeving van Fiom (hieronder begrepen de nieuwsbrief, internetsites en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager...

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van Fiom (hieronder begrepen de nieuwsbrief, internetsites en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Fiom.
 

Linken

Linken naar websites van Fiom stimuleren wij. Linken mag altijd, mits duidelijk wordt aangegeven naar welke Fiom website verwezen wordt.
 

Auteursrecht op ingezonden stukken

Personen die stukken ter publicatie aan Fiom sturen, behouden hun auteursrecht. Door inzending verlenen zij Fiom onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren, in print of elektronisch, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.


ACTIVITEITEN